Buffalo Wild Wings Logo

Baton Rouge, LA - Bluebonnet Blvd.

7524 Blue Bonnet Blvd Baton Rouge, LA 70810-1627

Phone: 225-819-8438

Hours:
Open Today:  Fri: 11:00 AM to 2:00 AM

Sun: 11:00 AM to 12:00 AM
Mon: 11:00 AM to 12:00 AM
Tues: 11:00 AM to 12:00 AM
Wed: 11:00 AM to 1:00 AM
Thurs: 11:00 AM to 1:00 AM
Fri: 11:00 AM to 2:00 AM
Sat: 11:00 AM to 2:00 AM


Get to this location

What's on tap at Baton Rouge, LA - Bluebonnet Blvd.